Clarence House

Política de Privacitat i Condicions d'ús

I INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Aquí podràs trobar el tractament i ús de les teves dades personals en aquesta web.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb Clarence House School of English, S.L. (d’ara endavant, CLARENCE HOUSE), a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web.

De conformitat amb el que es disposa en Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals CLARENCE HOUSE, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les dades que proporciones, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractats per CLARENCE HOUSE (d’ara endavant LA GESTORA DEL LLOC WEB), com a responsable del tractament.

QUI ÉS EL RESPONSABLE D’AQUESTA WEB?

 • Identitat del Responsable: Clarence House School of English, S.L.
 • Nom comercial: Clarence House
 • CIF: B60839016
 • Adreça: Carrer de Jovellanos, 91 – 08201 Sabadell – Barcelona
 • Correu electrònic: info@clarencehouse.cat
 • Activitat: Academia de inglés.

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN EN AQUESTA WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, CLARENCE HOUSE recapta i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·liciti en aquesta Web:

Dades identificatives: nom i cognoms.

Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.

QUE BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?

Tracte les teves dades personals amb les següents bases legals:

 • L’execució d’un contracte de serveis amb Clarence House, per a la contractació i gestió dels serveis i/o encàrrecs sol·licitats.
 • El consentiment de l’usuari pel que fa al contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria, així com el tractament de les dades per a realitzar en encàrrec sol·licitat
 • L’interès legítim del responsable del tractament per a protegir els usuaris de la web de Clarence House d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?

En aquesta web, existeix diferents formularis, en cadascun d’ells, la informació que reculli s’utilitzarà de la següent manera:

Formularis de subscripció a continguts: existeixen diversos formularis per a activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzats exclusivament per a enviar la Newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de https://www.clarencehouse.cat

Formulari de comentaris: Les dades personals introduïdes en el formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzats exclusivament per a moderar-los i publicar-los.

Formulari de contacte: També existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web.

Formulari per a processar la sol·licitud del servei: També el tractament de dades per a gestionar els serveis sol·licitats per l’usuari, incloent-hi la gestió de la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la contractació del servei o producte triat. Això inclou enviar correus electrònics de seguiment, respostes, factures, rebuts, etc.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

– 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i ss. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).

– 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).

– 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).

– 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors: Des que l’usuari se subscriu fins que es dona de baixa.

Dades de potencials clients: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclosa, dos anys, tret que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN EL QUE CONCERNEIX L’ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Clarence House estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la seva cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es

Per a exercitar aquests drets, pot escriure a info@clarencehouse.cat

Existeix un formulari per a l’exercici dels seus drets, el pot demanar per email o si ho prefereix, pot usar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si li representa algú, ha d’adjuntar còpia del seu DNI, o ha d’estar signat amb la seva signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a l’adreça del responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB:

Proveïdors de serveis externs: Clarence House necessita el suport de tercers (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisis, gestió, campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per a oferir adequadament els seus serveis i productes, amb els quals celebra els deguts acords de confidencialitat i verifica el compliment de les normatives sobre protecció de dades personals.

Les dades subministrades a aquests tercers no podran ser utilitzats per a altres fins no autoritzats pel titular de les dades.

En compliment dels principis d’informació i transparència, es fa saber que aquests tercers són:

Google Analytics: Servei d’anàlisi web, per a veure les estadístiques de l’ús del lloc web, Aquest servei està a càrrec de l’empresa Google LLC, situada en Mountain View, Califòrnia, els Estats Units d’Amèrica, compta amb la subscripció de l’Escut de la privacitat entre la UEEE.UU. que pot ser consultat aquí. Si desitja obtenir més informació sobre la seva política de privacitat, pot consultar-la aquí.

Mailchimp: Utilitzada per a automatitzar els butlletins d’informació comercial i enviar al correu electrònic del titular de les dades, publicitat dels productes i/o serveis oferts en el lloc web. Servei a càrrec de l’empresa The Rocket Science Group LLC, situada als Estats Units d’Amèrica. Posseeix un conveni de seguretat denominat Escut de Privacitat, conforme a les exigències del Comitè Europeu de Protecció de Dades que pot consultar-se aquí. Per a més informació sobre la seva política de privacitat pot ingressar aquí.

WhatsApp: Eina utilitzada per a la comunicació amb els usuaris, compradors, clients i participants a través de l’empresa WhatsApp Ireland Limited (per als quals estan situats a Europa), pot contactar-se a través de l’enllaç https://www.whatsapp.com/contact/?subject=messenger i la seva política de privacitat pot observar-se aquí.

En casos puntuals Clarence House podrà utilitzar aplicacions o eines que no hagin estat incloses o nomenades en aquest llistat, l’anterior per ser una millor opció que coadjuvi a la realització d’una determinada tasca; si això succeís Clarence House notificarà d’aquesta situació als seus usuaris, clients o participants segons fos el cas.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

A Clarence House al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si LA GESTORA DEL LLOC WEB, determina que les seves dades de serveis han estat malversats (fins i tot per un empleat de Clarence House), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, LA GESTORA DEL LLOC WEB t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per a gestionar dades són contractades per tercers. Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Clarence House comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisis, gestió, campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) a fi que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de LA GESTORA DEL LLOC WEB.

Poden tenir accés a aquesta web de manera ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats en aquesta web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

https://www.clarencehouse.cat es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

https://www.clarencehouse.cat inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada).

https://www.clarencehouse.cat no pot garantir l’absoluta impugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, LA GESTORA DEL LLOC WEB s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per lA GESTORA DEL LLOC WEB per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se LA GESTORA DEL LLOC WEB haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client el sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a https://www.clarencehouse.cat, exonerant a lA GESTORA DEL LLOC WEB/ Clarence House, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a lA GESTORA DEL LLOC WEB / Clarence House en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

LA GESTORA DEL LLOC WEB es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.